دنیای اسپرینکلس؛ دنیایی بزرگ ، شاد و خوشرنگ می باشد . در این دنیا ؛ دکوراتور می تواند با ترکیب های استاندارد و متفاوت نسبت به دکور محصولات مورد نظر خود اقدام کند.

این ترکیبات عموماً به عنوان تاپینگ مورد استفاده قرارمی‌گیرند

سحرآمیز با ارائه این ترکیبات ؛ آرزومند روزهای شاد و باهم بودن برای شما هست .