شکلات سکه ای سفید

شکلات سکه ای سفید جهت ذوب کردن و همچنین روكش کردن
محصولات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد .
به دليل كوچک و نازک بودن، سكه ها به راحتی ذوب شده و فاقد ضایعات هستند.
اين محصول به صورت سفید و كاكائو (شيرين و تلخ ) به بازار عرضه شده است .