شکلات سکه ای تلخ

شکلات سکه ای تلخ جهت ذوب کردن و همچنین روكش کردن
محصولات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد .
به دليل كوچک و نازک بودن، سكه ها به راحتی ذوب شده و فاقد ضایعات هستند.
اين محصول به صورت سفید و كاكائو (شيرين و تلخ ) به بازار عرضه شده است .