شکلات توپر

شکلات تزئینی شکل دار به دو صورت توپر و توخالی به عنوان

تاپینگ برای انواع کیک، شیرینی، کیک بستنی، بستنی، دسر و….

همچنین در کنار نوشیدنی های گرم مانند چای و قهوه به عنوان شکلات پذیرایی مورد استفاده قرار می گیرد.